Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy

"Ślubne" przybory szkolne


Fundacja "dla dobra dziecka" w swojej działalności na rzecz rodzin wielodzietnych oraz domów dziecka wspierana jest przez szereg wolontariuszy. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu 4 września 2008 r. mogliśmy przekazać najbardziej potrzebującym wyprawki szkolne.

O potrzebach dzieci dowiadujemy się drogą instytucjonalną z ośrodków pomocy społecznej, szkół, działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz od ludzi nieobojętnych na drugiego człowieka. Niedawno, pewna para zakochanych wpadła na pomysł, by kwiaty, które zwyczajowo dostaje się podczas ceremonii ślubnej, zamienić na coś bardziej przydatnego. Goście weselni przynieśli Państwu młodym - Agacie i Łukaszowi Strzałkowskim przybory szkolne, a jedna z naszych wolontariuszek Sylwia Olbrychowska - koleżanka nowożeńców, zaproponowała, aby te zebrane przedmioty przekazać na rzecz Fundacji "dla dobra dziecka". Z zeszytów, farb, bloków, kredek, flamastrów, piór, linijek itd. można było usypać sporą górkę. Dzięki Państwu Strzałkowskim i ich gościom udało się zebrać wszystko to, bez czego trudno rozpocząć nowy rok szkolny z dobrym samopoczuciem. Pomoc skierowana była do tych dzieci, które nie objęte zostały wsparciem ośrodka pomocy społecznej, gdyż ich średni dochód w rodzinie przekracza o 2 zł przyjęte kryterium 351 zł na osobę w rodzinie. Pięć nowiutkich, wypełnionych po brzegi przyborami szkolnymi plecaków wręczono dzieciom ze szkoły 148 przy ul. Ożarowskiej w Warszawie.

Tydzień później pomoc uzyskały dwie wolskie rodziny wytypowane przez OPS Wola, z których w jednej matka samotnie wychowuje 5 dzieci, a w drugiej jest dziecko wymagające szczególnej opieki, które uczęszcza do szkoły specjalnej. Dary szkolne trafiły także do Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie-Michalinie, gdzie przebywa około 50 dzieciaków.

W imieniu Zarządu Fundacji oraz obdarowanych dzieci, serdecznie dziękujemy Państwu Agacie i Łukaszowi Strzałkowskim oraz ich gościom za niezwykły dar serca. Mamy nadzieję, że to dobro, które w dniu swojego ślubu skierowali do potrzebujących, będzie dobrym prognostykiem na dalsze długie lata małżeństwa.


PRETekst

Licznik odwiedzin
Licznik
 
  
Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
warszawa.naszemiasto.pl IKEA