Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy
 „Nie dajmy się bezradności”

„Nie dajmy się bezradności” - realizacja

Informacja o realizacji programu „Nie dajmy się bezradności” dotarła łącznie do ok. 600 osób, za pośrednictwem bezpośrednio wręczanych ulotek (250 osób) oraz informacji na stronach internetowych Fundacji i NGO (ok.350 osób).

 

Konsultacjami objęto łącznie 206 osób,  będących rodzicami i opiekunami w wielodzietnych rodzinach oraz młodymi ludźmi i dziećmi, pochodzącymi z wielodzietnych i/lub niepełnych rodzin, żyjących poniżej minimum socjalnego na terenie województwa mazowieckiego, a także osoby, w których otoczeniu znajdują się osoby zagrożone bezdomnością.

 

Broszury informacyjne, uzyskane za pośrednictwem OPS, zostały dostarczone ok. 150 osobom.

 

Pomoc rzeczowa została udzielona 18 rodzinom, tj 79  osobom objętym programem..

 

Łączna liczba godzin działania punktu konsultacyjnego – 80.

Łączna liczba osobo-godzin konsultacji – 160.

 

 

Ilość egzemplarzy broszur informacyjnych (otrzymanych z OPS) – 150, które otrzymali uczestnicy programu, w miejsce broszury informacyjnej, która nie została wydana, z uwagi na nie otrzymanie środków z dotacji.

 

Ilość osób objętych programem – 206, z czego znaczna grupa korzystała kilkakrotnie z porad, a także z pomocy rzeczowej.

 

Podpisano 7 umów o współpracy z wolontariuszami.

Zawarto 14 umów darowizn z osobami objętymi programem, na przekazanie przedmiotów trwałego użytku,w tym 5 zestawów komputerowych, 1 tapczana, 1 wersalki, 1 szafki, 8 krzeseł, czajnika elektrycznego,1 biurka, 2 dywanów, na łączną wartość 2.868,50 zł .

Rodziny zostały także wyposażone w dary rzeczowe w postaci pościeli, odzieży dziecięcej, damskiej, męskiej, zabawek, artykułów szkolnych, środków czystości na łączną kwotę 1950,00 zł.

 


PRETekst

Licznik odwiedzin
Licznik
 
  
Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
warszawa.naszemiasto.pl IKEA