Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy

Pomoc dla domów dziecka


Realizując swoje statutowe obowiązki Fundacja wspiera działalność domów dziecka. Obecnie na stałe współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie-Michalinie, Placówką Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” w Radomiu, Domem Dziecka w Solcu n/Wisłą i Kowalewie. W w/w placówkach pracują ludzie całym sercem oddani dzieciom, którzy starają się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wyrównać ich szanse na pełny rozwój.

Od chwili przejścia domów dziecka pod opiekę finansową gmin, niepewność jutra jest z dnia na dzień coraz większa i wymaga od Dyrektorów domów dziecka dużej kreatywności w zdobywaniu dodatkowych środków na ich prawidłowe funkcjonowanie oraz podejmowania trudnych decyzji na co w pierwszej kolejności wydawać pozyskane fundusze.

Dlatego też Fundacja podjęła starania, w wyniku których przekazaliśmy do w/placówek nową pościel, prześcieradła, koce, firanki na łączną kwotę ponad 10 000,oo złotych. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy i darczyńców, pokoje dzieci stały się bardziej przytulne, ciepłe i swoim zaciszem łagodzą smutek dzieci, którym przyszło mieszkać z dala od rodzinnego domu.


PRETekst

Licznik odwiedzin
Licznik
 
  
Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
warszawa.naszemiasto.pl IKEA