Organizacja pożytku publicznego  
 
program do pit - darmowy

1% na działalność statutową organizacji


Warszawa  2008 rok

W imieniu dzieci, dla których pracuje Fundacja „dla dobra dziecka”, a także z upoważnienia współpracujących z nami wolontariuszy i wszystkich władz Fundacji serdecznie prosimy o rozważenie możliwości  przekazywania na nasze konto 1% dochodu za 2007 rok.

Należymy do tych, którzy uważają, że największym skarbem świata jest entuzjazm. Każde, również finansowe wsparcie naszej pracy społecznej, pozwala nam pozostawać w tym przekonaniu. Codzienna praca dla dzieci potrzebujących pomocy (mieszkających w ubogich rodzinach, lub domach dziecka) i związane z nią problemy przekornie udowadniają nam, że łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać.

Dzięki wsparciu jakie otrzymujemy od Państwa w roku 2008 (w szóstym roku naszej działalności) możemy realizować program Fundacji „dla dobra dziecka”, są to m.in.:

  • pozyskiwanie (od osób prywatnych i firm) mebli, sprzętu AGD, TV itp. i przekazywanie ich osobom potrzebującym oraz do domów dziecka
  • udzielanie porad prawnych dotyczących pomocy społecznej, funduszy alimentacyjnych, zapomóg ulg finansowych;
  • pomoc w dostępie do specjalistycznych badań lekarskich;
  • pozyskiwanie firm do przeprowadzania remontów w mieszkaniach ubogich rodzin;
  • organizowanie kawiarenek internetowych;
  • organizowanie wakacji;
  • wydawanie miesięcznika „Pretext”
  • merytoryczne i organizacyjne wspieranie i powoływanie Spółdzielni Młodzieży Szkolnej, które gwarantują młodzieży miejsca pracy.

Fundacja „dla dobra dziecka” realizuje swój program współpracując m.in. z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz stowarzyszeniami i fundacjami.

Nasze finanse prowadzone są przez firmę AKO i uprzejmie informuję, że każdy z naszych darczyńców może sprawdzić, w jaki sposób i na jakie cele przeznaczamy dotacje (nikt z przedstawicieli naszych władz nie pobiera wynagrodzenia).

Jak pisał jeden z filozofów (Seneka)
„Istnieją trzy sposoby życia
i zwykle się dyskutuje, który z nich najlepszy:
jeden – oddawanie się przyjemnościom,
drugi – rozmyślanie, trzeci – działanie”

Dzięki wsparciu naszej Fundacji możemy realizować trzeci ze sposobów. Jeszcze raz dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jesteśmy przekonani, że nie uda nam się go zawieść.

Z wyrazami głębokiego szacunku Prezes Zarządu Hanna Matulka


PRETekst

Licznik odwiedzin
Licznik
 
  
Accurate Związek Nauczycielstwa Polskiego Geneza
warszawa.naszemiasto.pl IKEA